جمعیت هلال احمر استان اردبیل

پنجشنبه 16 تیر 1401

تداوم حضور و همکاری فعال جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان با دانشگاه علوم پزشکی در مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا /گزارش تصویری

کلمات کلیدی
مسعود ولی زاده
تهیه کننده:

مسعود ولی زاده