جمعیت هلال احمر استان اردبیل

یکشنبه 05 بهمن 1399

فعالیت جمعیت هلال احمر استان اردبیل در تحقق رعایت و نظارت بر پروتکل های بهداشتی و قطع زنجیره بیماری کرونا / گزارش تصویری

کلمات کلیدی
مسعود ولی زاده
تهیه کننده:

مسعود ولی زاده