جمعیت هلال احمر استان اردبیل

چهارشنبه 08 بهمن 1399

اجرای طرح های شهید حاج قاسم سلیمانی، ناظران سلامت و ناظران ارشادی جمعیت هلال احمر استان اردبیل /گزارش تصویری

کلمات کلیدی
مسعود ولی زاده
تهیه کننده:

مسعود ولی زاده