جمعیت هلال احمر استان اردبیل

پنجشنبه 16 تیر 1401

برگزاری مانور ساعت صفر در خلخال

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل از برگزاری مانور ساعت صفر با موضوع فرو نشست زمین و تخریب چند منزل مسکونی در شهرستان خلخال خبر داد.

برگزاری مانور ساعت صفر در خلخال
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل از برگزاری مانور ساعت صفر با موضوع فرو نشست زمین و تخریب چند منزل مسکونی در شهرستان خلخال خبر داد.
نواختی مقدم با اشاره به اینکه این مانور با اعلام معاونت امداد و نجات استان برگزار شد، افزود: ۵ تیم عملیاتی ۶ نفره برادران و ۱ تیم ۵ نفره خواهران شامل تیم های ارزیاب، پشتیبان، تغذیه و اسکان اضطراری با بکارگیری ۷ دستگاه خودروی امدادی - عملیاتی در محل حادثه حضور و بعد از تخمین حادثه شروع به برپایی ۲۰ دستگاه چادر و اسکان ۲۰ خانواده حادثه دیده کردند.
کلمات کلیدی
مسعود ولی زاده
تهیه کننده:

مسعود ولی زاده

تصاویر