جمعیت هلال احمر استان اردبیل

یکشنبه 05 بهمن 1399
قدردانی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از سرپرست جمعیت هلال احمر اردبیل به دلیل کسب امتیاز عالی:

قدردانی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از سرپرست جمعیت هلال احمر اردبیل به دلیل کسب امتیاز عالی:

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور با ارسال لوح تقدیری از سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل به دلیل کسب امتیاز عالی در برگزاری باشکوه برنامه های ابلاغی و ابتکاری در سه ماه سوم سال جاری تقدیر کرد.

تشکیل زنجیره انسانی اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان اردبیل برای پیشگیری و قطع زنجیره کرونا
سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل خبر داد:

تشکیل زنجیره انسانی اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان اردبیل برای پیشگیری و قطع زنجیره کرونا

سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل از تشکیل زنجیره انسانی اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان اردبیل برای پیشگیری و قطع زنجیره کرونا خبر داد.