جمعیت هلال احمر استان اردبیل

یکشنبه 05 بهمن 1399
هفتاد و سومین سال روز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با شعار «73 سال با مردم»/ تبریک سال روز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل خبر داد:

هفتاد و سومین سال روز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با شعار «73 سال با مردم»/ تبریک سال روز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: در هفتاد و سومین سالروز تاسیس سازمان جوانان، جمعیت هلال احمر با شعار «73 سال با مردم» ارائه خدمات می کند.

انسان باید پیامبر اکرم (ص) را الگوی خود قرار دهد
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل:

انسان باید پیامبر اکرم (ص) را الگوی خود قرار دهد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: انسان باید در تمام ابعاد زندگی، پیامبر اکرم (ص) را الگو و اسوه خود قرار دهد.