جمعیت هلال احمر استان اردبیل

یکشنبه 05 بهمن 1399
جمعیت هلال احمر استان اردبیل در اوج آمادگی است
فرماندار شهرستان پارس آباد در مراسم افتتاح خانه هلال روستای گوشلو:

جمعیت هلال احمر استان اردبیل در اوج آمادگی است

فرماندار شهرستان پارس آباد گفت: جمعیت هلال احمر استان اردبیل در اوج آمادگی است و در بحران ها با تجهیزات کامل حضور می یابند.

تخصیص یک میلیارد تومان جهت احداث پایگاه امداد و نجات بین شهری سرچم
فرماندار شهرستان کوثر خبر داد:

تخصیص یک میلیارد تومان جهت احداث پایگاه امداد و نجات بین شهری سرچم

در بازدید فرماندار و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از محل احداث پایگاه امداد و نجات بین شهری سرچم مبلغ یک میلیارد تومان جهت احداث پایگاه امداد و نجات بین شهری سرچم اختصاص یافت.