جمعیت هلال احمر استان اردبیل

پنجشنبه 16 تیر 1401

کشف پیکر مرد 42 ساله در منطقه روستای اروج کندی شهرستان پارس آباد

متاسفانه پس از گذشت پنج روز، ساعت 8:00 روز پنجشنبه پیکر مرد 42 ساله توسط نیروهای مردمی حاضر در منطقه و عوامل جمعیت هلال احمر پیدا و تحویل عوامل انتظامی شد.

کشف پیکر مرد 42 ساله در منطقه روستای اروج کندی شهرستان پارس آباد
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت:      
ساعت 21:00 روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت طی تماس تلفنی نیروی انتظامی یا شماره ۱۱۲ ندای امداد معاونت امداد و نجات مبنی بر غرق شدگی یک مرد 42 ساله در کانال آب منطقه روستای اروج کندی، ۱۵ تیم عملیاتی (14 تیم سیلاب و  1 تیم ارزیاب) متشکل از 68 نفر نجاتگر با 6 دستگاه خودروی امدادی از جمعیت هلال احمر شهرستان پارس آباد و بیله سوار به محل حادثه اعزام شدند.
متاسفانه پس از گذشت پنج روز، ساعت 8:00 روز پنجشنبه پیکر مرد 42 ساله توسط نیروهای مردمی حاضر در منطقه و عوامل جمعیت هلال احمر پیدا و تحویل عوامل انتظامی شد.
کلمات کلیدی
مسعود ولی زاده
تهیه کننده:

مسعود ولی زاده

تصاویر