جمعیت هلال احمر استان اردبیل

پنجشنبه 16 تیر 1401

تایید تراز مالی سال 1400 جمعیت هلال احمر استان اردبیل

در چهارمین جلسه مجمع عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، تراز مالی این جمعیت در سال 1400 تایید شد.

در چهارمین جلسه مجمع عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، تراز مالی این جمعیت در سال 1400 تایید شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، این مراسم با حضور اعضاء مجمع صبح 31 اردیبشهت در سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر استان برگزار شد و عملکرد بودجه سال گذشته جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.
در این مراسم مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء تصریح کرد: سیاست جمعیت هلال احمر استان شفاف سازی عملکرد مالی این نهاد است.
عزت اله ضربی با بیان اینکه نباید ابهامی در وضعیت مالی جمعیت به وجود آید، ادامه داد: عملکرد جمعیت هلال احمر استان در حوزه های مختلف کاملا روشن است.
این مسئول افزود: عملکرد بودجه این سازمان روشن است و این جمعیت با حساسیت کامل مسئولیت های محوله را انجام می دهد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل افزود: باید با مطالعه دقیق زندگینامه معصومین، نحوه زندگی آن ها را نقشه راه خود قرار دهیم.
در ادامه این جلسه، بازرس هیات مدیره جمعیت هلال احمر استان اردبیل گزارشی در مورد تراز مالی سال 1400 ارائه و بودجه پیشنهادی سال 1401  تصویب گردید.
کلمات کلیدی
مسعود ولی زاده
تهیه کننده:

مسعود ولی زاده

تصاویر