جمعیت هلال احمر استان اردبیل

شنبه 28 فروردین 1400

پیام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل به مناسب فرا رسیدن ماه رجب:

ماه رجب و شعبان و رمضان اشرف ماه های خداوند است و روایات زیادی در فضیلت این ماه ها وارد شده است.از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده که رجب ماه بزرگ خدا است و ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد و جنگ با کافران در این ماه حرام است.

پیام مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل به مناسب فرا رسیدن ماه رجب:
ماه رجب و شعبان و رمضان اشرف ماه های خداوند است و روایات زیادی در فضیلت این ماه ها وارد شده است.از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده که رجب ماه بزرگ خدا است و ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد و جنگ با کافران در این ماه حرام است.
رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. کسی که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد موجب رضایت الهی می گردد و عضب الهی از او دور می شود و دری از درهای جهنم به روی او بسته می شود.
امام صادق علیه السلام می فرمایند که حضرت رسول اکرم (ص) فرمود که رجب ماه استغفار است پس در این ماه زیاد استغفار کنید که خدا آمرزیده و مهربان است و رحمت الهی در این ماه بر امت بسیار ریخته می شود پس بسیار بگویید استغفرالله و اسئله القربه
کلمات کلیدی
مسعود ولی زاده
تهیه کننده:

مسعود ولی زاده