شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
درخشش بانوان جمعیت هلال احمر اردبیل در مسابقات ورزشی کارکنان دولت بیش از 40 اداره استان اردبیل برای برگزاری آموزش های امدادی اعلام آمادگی کرده اندهلال احمر در حیات و ممات حادثه دیدگان نقش مهمی داردبزرگترین پایگاه امداد و نجات بین شهری در گردنه الماس احداث می شودپیشگیری از حوادث در دستور کار مدیریت بحران قرار گرفته استبرگزاری دوره ضمن خدمت «تمرین آمادگی برای شرایط اضطراری»
معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان اردبیل خبر داد:
درخشش بانوان جمعیت هلال احمر اردبیل در مسابقات ورزشی کارکنان دولت
معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: بانوان جمعیت هلال احمر استان اردبیل در مسابقات ورزشی کارکنان دولت خوش درخشیدند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل خبر داد:
بیش از 40 اداره استان اردبیل برای برگزاری آموزش های امدادی اعلام آمادگی کرده اند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: طی نامه ای که برای ادارات استان مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی به کارکنان دولت ارسال کرده ایم، تاکنون بیش از 40 اداره برای برگزاری این دوره ها اعلام آمادگی کرده اند.
امام جمعه خلخال در نشست با مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل:
هلال احمر در حیات و ممات حادثه دیدگان نقش مهمی دارد
امام جمعه خلخال گفت: جمعیت هلال احمر در حیات و ممات حادثه دیدگان نقش مهمی دارد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در بازدید از پایگاه بین شهری امداد و نجات خلخال:
بزرگترین پایگاه امداد و نجات بین شهری در گردنه الماس احداث می شود
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: بزرگترین پایگاه امداد و نجات بین شهری در گردنه الماس واقع در مسیر خلخال به اسالم احداث می شود.
فرماندار خلخال در نشست با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل:
پیشگیری از حوادث در دستور کار مدیریت بحران قرار گرفته است
فرماندار شهرستان خلخال گفت: با توجه به وقوع حوادث مختلف، پیشگیری از حوادث در دستور کار مدیریت بحران قرار گرفته است.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اردبیل خبر داد:
برگزاری دوره ضمن خدمت «تمرین آمادگی برای شرایط اضطراری»
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اردبیل از برگزاری دوره ضمن خدمت «تمرین آمادگی برای شرایط اضطراری» ویژه محیط سازمانی خبر داد.